FA Sales

FA Sales

CRM System

 • Fuldt lifecycle fra potentiel til kunde
 • Overblik over opgaver, aktiviteter og aftaler
 • Workflow og dokumenthåndtering
 • Salgsopfølgning
 • Kampagneværktøjer
Rådgivningsproces

 • Kundeprofilering i overensstemmelse med MiFID og ESMA
 • Produkt- og anbefalingsarkiv (revisionsspor)
 • Kan håndteres på tablet med digital signatur
Finansiel planlægning

 • Generering af finansiel plan med
  • Kundeprofil (stamdata, erfaring & kendskab, formueforhold)
  • Inversteringsmålsætninger og risikoprofil
  • Detaljeret allokeringsanbefaling
  • Afkastforventninger og udsvingsrammer
  • Produktinformation /fakta-ark etc.)

MADS JENSEN

 • "Distinguishing between luck and skill in financial markets requires thorough analysis."

 • "Independent and strong corporate governance is the investor's best risk management tool."

 • "Working in the financial industry must be a continuous learning process."