FA Solutions

FA Solutions

Hvem er FA Solutions

 • FA Solutions er et privatejet firma i Finland, stiftet i 1999 med formålet at udvikle IT-løsninger til finansielle virksomheder.
 • Virksomheden har med lidt over 50 kunder en markedsandel på ca. 30% i det finske marked.
 • Blandt nyere virksomheder (etablerede siden 2008) er markedsandelen over 80%.
 • I 2013 etableredes kontor i Stockholm
 • Desuden indgik man en agent-aftale med Jensen Capital Consulting

Udfordringer i investeringsrådgivningen

Regulering og compliance

 • Hastigt øgende regulatoriske byrder og krav til compliance og dokumentation
Stigende konkurrence og prispres

 • Reducerede marginer stiller krav om øget effektivitet
Rådgivning

 • Stigende fokus på rådgivningsmetodik og operationelle risici
Kompleksitet

 • Øget kompleksitet i produkter drevet af såvel industrien som mere sofistikerede kundebehov

 


Fordele

Effektivitet

 • Automatisering af manuelle processer
 • Reduktion af operationelle risici
 • Workflow optimering
 • Bedre overblik
Overblik og kontrol

 • Rapporter på salg, kunder, afkast, risici, transaktioner, gebyrer etc.
 • Compliance checks
 • Revisionsspor
 • Komplet dokumentation af processer
Bedre kundeoplevelse

 • Laptop/tabletløsninger giver mulighed for kunderådgivning hvor som helst
 • Digital signatur og elektronisk dokumentlevering reducerer papirbehov
 • Workflow-system sikrer opfølgning
 • Avancerede rapportløsninger i flere medier
Konkurrencedygtige priser

 • Cloud-baserede løsninger på månedlig licens
 • Produkterne kan anvendes samlet eller enkeltvis integreret med egne systemer
 • Minimal installationstid og tilpasning

 


Produkterne

FA Sales

 • Kunderådgivnings- og CRM-system
 • MiFID og ESMA compliant rådgivningsproces
 • Workflow management system med fuldt revisionsspor
 • Elektronisk dokument levering
 • Understøtter digital signatur
 • Desktop, laptop og tablet

READ MORE ABOUT FA SALES

FA Front

 • Front-office portefølje system
 • Afktast- og risikoanalyser
 • Modelporteføljer
 • Rebalancering
 • Revisionsspor til compliance tjek

READ MORE ABOUT FA FRONT

FA Portfolio

 • Back-office portefølje administration
 • Portefølje og instrument stamdata
 • Transaktionsmodul
 • Corporate actions modul
 • Bogføring/regnskabsmodul
 • Rapporteringsmodul

READ MORE ABOUT FA PORTFOLIO

FA Online

 • Online intra-/extranetløsninger
 • Dynamisk og brugerstyret rapporteringsløsning
 • Allokering beholdninger, transaktioner, afkast, skat
 • Kan implementeres ovenpå FA Portfolio eller 3.-parts porteføljesystem

READ MORE ABOUT FA ONLINE

MADS JENSEN

 • "Distinguishing between luck and skill in financial markets requires thorough analysis."

 • "Independent and strong corporate governance is the investor's best risk management tool."

 • "Working in the financial industry must be a continuous learning process."